LAPORAN KELAB PENULISAN DAN PENERBITAN PRAUNIVERSITI

KELAB PENULISAN DAN PENERBITAN PELAJAR PRAUNIVERSITI
SMK ST. MICHAEL,
IPOH

Berbeza dengan kelab dan persatuan lain yang melaksanakan aktiviti rutin mingguan, Kelab Penulisan dan Penerbitan menggalas tanggungjawab berat, iaitu mengelolakan majalah tahunan sekolah. Semua anggota berdaftar Kelab Penulisan dan Penerbitan secara automatik diserap sebagai anggota sidang redaksi majalah sekolah. Tugas mereka tidak berakhir dengan perjumpaan mingguan dan perjumpaan berkala, tetapi membabitkan kerja sepanjang tahun.

Ringkasan Aktiviti
1 Mesyuarat Agung Tahunan
2 Perjumpaan Mingguan 2011 sebanyak 4 kali
3 Perjumpaan teknikal secara berterusan apabila diperlukan
4 Merancang dan melaksanakan segala tugasan redaksi mengikut seksyen
5 Mengumpul bahan majalah berdasarkan jadual
6 Melaporkan perkembangan kepada panel penasihat guru mengikut seksyen
7 Menyusun bahan penerbitan majalah secara tertib
8 Melakukan proses suntingan dan semakan tatabahasa
9 Menghadiri perjumpaan teknikal dengan wakil percetakan majalah
10 Menambah baik draf kandungan majalah bagi mencapai sifar kesalahan


Sebagaimana organisasi pelajar yang lain, tahap penglibatan dan sumbangan anggota kelab tidak sama. Beberapa orang anggota kelab mempamerkan ciri iltizam dan kepimpinan yang tinggi, manakala sebahagian besar anggota lebih bersifat biasa-biasa. Kejayaan kelab diukur menerusi naskhah majalah sekolah yang meraih kredit pelbagai pihak saban tahun.

( Sumber Informasi Tingkatan 6 Anda )Laman Pra Universiti, tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat daripada laman web ini .