Persatuan Sejarah


Matlamat
1 .Untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk memperluaskan dan mendalami pengetahuan mereka dalam bidang sejarah.

2 Pelajar-pelajar juga dilatih untuk menjadi pemimpin dalam sesuatu organisasi

Perlembagaan

Keanggotaan:
Sebuah ahli jawatankuasa telah dibentuk. Jawatan tersebut ialah Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Setiausaha
dan ahli jawatankuasa.

Keahlian:- Terbuka kepada semua pelajar
Pemilihan AJK induk:- Dipilih pada mesyuarat agong yang pertama. Pelajar yang mendapat undi terbanyak akan
pemengang jawatan yang dicalonkan.

4. Tugas-tugas : Pengerusi : Menjadi pengerusi majlis atau mesyuarat yang diadakan oleh

persatuan. Memastikan setiap AJK menjalankan tugas dan
membuat laporan kepada guru penasihat

Setiausaha : Bertanggungjawab menulis minit mesyuarat dan laporan setiap
kali mesyuarat diadakan

Bendahari : Bertanggungjawab menguruskan wang persatuan. Bendahari mestilah bersikap amanah dan jujur dalam tugasan.

AJK:
Ahli jawatankuasa akan dilantik sebagai wakil tingkatan dan
bertanggungjawab menyampaikan arahan-arahan kepada ahli
persatuan

Ahli biasa: Bertanggungjawab melibatkan diri dalam semua aktiviti persatuan

5. Pakaian:- Mesti berpakaian formal (pakaian seragam sekolah atau pakaian sukan yang dibenarkan)

6. Kehadiran:- Wajib dihadiri pada setiap perjumpaan. Bagi ahli yang tidak hadir akan dikenakan tindakan

7. Kewangan:- Dikehendaki membayar yuran sebanyak RM1 bagi satu semester. Digunakan untuk membeli cenderamata bagi pertandingan yang dijalankan pada Minggu Bahasa dan Sains Sosial.

Laman Pra Universiti, tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat daripada laman web ini .