Persatuan Sains

( Untuk Persatuan Chemistry,Biology,Physics,Sains Sukan tingkatan 6 )

Persatuan Sains Merupakan Pemangkin Bagi Guru Dan Murid-Murid Merealisasikan Kejayaan Pengajaran Serta Kecemerlangan Pembelajaran Sains Di Sekolah.penubuhan Persatuan Sains ini adalah untuk memberi sunbangan terhadap kemajuan dan perkembangan dalam bidang sains, memperkembangkan ciri-ciri sosial seperti bertimbangrasa, tekun, mengawal kendiri dan penilaian kendiri. Ia juga dapat memberikan kamahiran-kemahiran asas kepada pelajar dengan menggunakan teknik-teknik tang betul dalam aktiviti-aktiviti sains supaya pelajar akan lebih peka terhadap perkenbangan sains dan melahirkan idea-idea yang kreatif. Pelajar juga dilatih untuk menjadi pemimpin di dalam sesebuah organisasi.

 Objektif

  • Untuk mengukuhkan interaksi dan intetasi di kalangan ahlinya
  • Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam bidang sains dan yang berkaitansebagai langkah mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti berfaedah, memberi kegembiraan serta
  • Membina kesihatan dan kesejahteraan yang lebih sempurna.
  • Dapat meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai-nilai murni yang selaras
    dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara


Antara Aktiviti Yang Dijalankan Adalah :

· Mengadakan Mesyuarat Untuk Melantik AJK
· Menjalankan Perjumaan Ahli Pada Setiap Sabtu Ko- Kurikulum.
· Menetapkan Tugasan Harian Bagi Memastikan Susun Atur
Peralatan Dan Kebersihan Bilik Sains Sempurna.

Menjalankan Aktiviti Wajib :
a) Pameran Sains
b) Kuiz Sains ( Tahun 4, 5 Dan 6 )
c) Menghasilkan Kerja Kursus/Projek Dan Buku Skrap
d) Mengeksperimen
e(mengadakan lawatan sambil belajar seperti ke Pusat Sains Negara
f) membuat mural bagi mencantikka kawasan sekolah
G) mengindahkan Taman Sains
H) mengadakan jualan dan permainan sempena minggu SainsDiedit Dari http://smktm.tripod.com/pakademi.htm#persatuanbahasainggeris dan http://www.sigs-jb.com/kelab/index.php?option=content&task=view&id=22&It...

Gambar http://www.kosmo.com.my/kosmo/pix/2009/0504/Kosmo/Varia/va_01.1.jpg

Laman Pra Universiti, tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat daripada laman web ini .