Kadet Bomba


OBJEKTIF
Memastikan penubuhan perlaksaan aktiviti Kadet Bomba mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
SKOP
Skop perlaksanaan Pengurusan Kurikulum Pasukan Kadet Bomba Dan Penyelamat Malaysia meliputi sekolah-sekolah menengah di seluruh Malaysia.

DEFINISI
PASUKAN KADET BOMBA
Pasukan di sekolah dan telah berdaftar mengikut Buku Garis Panduan Pengurusan Dan Latihan Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia.
AHLI KADET BOMBA
Murid-murid sekolah berkenaan yang mengikut Pasukan Kadet Bomba mengikut Buku Garis Panduan Dan Latihan Pasukan Kadet Bomba Dan Penyelamat Malaysia.
JURULATIH KADET BOMBA
Pegawai atau anggota yang dilantik untuk jurulatih dan penolong jurulatih untuk melaksanakan laatihan.
GURU KADET BOMBA
Guru yang dilantik oleh sekolah yang bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti pasukan kadet.

Laman Pra Universiti, tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat daripada laman web ini .