Borang Ujian MUET

1.  Borang untuk kegunaan calon sekolah institusi
      a. APKM(SI) – Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon Sekolah Institusi
      b. MUET/M(SI) – Borang Pendaftaran Masuk Manual Sekolah Institusi
2.  Borang untuk kegunaan calon persendirian individu
      a. APKM(P) - Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon Persendirian Individu
      b. MUET/M(P) – Borang Pendaftaran Masuk Manual (Persendirian Individu)
3.  Borang untuk kegunaan semua calon
      a. MUET/C2 – Borang perpindahan pusat ujian
      b. MUET/C4 – Borang calon menarik diri
      c. MUET/C5 – Borang maklumat calon kurang upaya dari segi penglihatan (buta)
      d. MUET/C6(pindaan 2006) – Borang maklumat calon istimewa dari segi penglihatan(rabun),
          anggota/spastik, pertuturan(sengau), pendengaran(kurang dengar/pekak)
4.  Borang untuk kegunaan JPN
      a. MUET/C3(JPN) – Borang senarai pusat ujian MUET(edisi JPN)
      b. MUET/C8 – Senarai pegawai pengawasan
      c. MUET/D1(AT) -  Panduan Pendaftaran Calon MUET Akhir Tahun 2010

Laman Pra Universiti, tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat daripada laman web ini .