Borang Peperiksaan STPM

 Klik Link Untuk Download


1. Calon sekolah

 •   APKC(SI) – Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon Sekolah Institusi
 •   PKC/M(SI) – Pendaftaran Kemasukan Calon Manual (Sekolah Institusi)

2. Calon persendirian individu
 •   APKC(P) – Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon Persendirian Individu
 •   PKC/M(P) – Pendaftaran Kemasukan Calon Manual (Persendirian Individu)

3. Untuk kegunaan semua calon
 • STPM/K11.1 – Borang maklumat calon cacat penglihatan (Buta)
 • STPM/K13(pindaan 2006) – Borang maklumat calon istimewa dari segi penglihantan(rabun),  anggota/spastik, pertuturan(sengau), dan pendengaran
 • STPM/K14 – Borang tukar mata pelajaran/tambah mata pelajaran/gugur mata pelajaran/menarik diri/perpindahan pusat peperiksaan

4. Untuk kegunaan JPN
 •   STPM/K9(JPN)    
 •   STPM/K12 – Borang senarai pegawai-pegawai pengawasan
 •   STPM/970/3.2 – Borang rekod kerja kursus calon
 •   STPM/D1 - Buku Panduan Pendaftaran Calon Peperiksaan STPM 2010


Dari Laman Majlis Peperiksaan Malaysia

Laman Pra Universiti, tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat daripada laman web ini .